Onze dienstverlening

Specialisten in zakelijke verzekeringen

Assurantie-analisten is een geheel onafhankelijke organistatie zonder binding bij verzekeraars, banken of andere financiers. Gezien de ruime ervaring en deskundigheid van de partners kunt u rekenen op een optimaal en onafhankelijk advies. Wij kopen voor u in bij diverse partijen maar u bepaalt welke dekking en tegen welke premie u de risico's wenst af te dekken. Wij zijn tevens van mening dat wij samen met u risico's dienen te analyseren en alleen calamiteiten moeten verzekeren.

M.b.t. schade verzekeringen zijn Thijs en Cees (Register Adviseur in Assurantiën) de specialisten. Voor de pensioenadviezen is Thijs de kenner bij uitstek.

Hoe worden wij beloond?

Schadeverzekeringen: beloning voornamelijk op basis van provisie.

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. Ons streven is om u zoveel mogelijk te laten profiteren van lage premies tegen betere polisvoorwaarden.

Leven en pensioenverzekeringen: beloning op basis van declaratie.

  • Sommige van onze diensten – denk hierbij aan bemiddeling bij het tot stand komen van zakelijke financieringen berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.
  • Voordat wij aan een opdracht beginnen maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
  • Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
  • Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
  • Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Opdrachtbevestiging

Na een grondige inventarisatie gaan wij voor u alle mogelijke opties bekijken en doorrekenen. Hier gaat veel tijd in zitten en voordat wij u ons voorstel overhandigen vragen wij “een opdracht tot Dienstverlening” te onderteken. Pas dan zullen wij verder gaan met het opstellen van de offertes etc. Ook mag u van uw adviseur verwachten dat u binnen 6 maanden na het afsluiten van een financieel product nog een nazorggesprek heeft waarbij in het kort nog even alle ins - en outs worden doorgesproken.

Privacy Reglement

Wij zijn bij wet verplicht uw dossier met alle voorstellen en uitgangspunten op een deugdelijke manier te archiveren. Wij zullen dit zoveel mogelijk op digitale wijze doen. De Assurantie-Analisten zal er alles aan doen dit op een veilige en beschermde manier te doen. Alle aangeleverde info wordt vertrouwelijk behandeld en er zal geen informatie aan derden worden gegeven, in welke vorm dan ook.
Klik hier voor ons privacy statement.
Assurantie-Analisten is aangemeld bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12041305 . De AFM heeft ons kantoor vergunning gegeven voor de volgende vakgebieden: Schadeverzekeringen & Levensverzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn verzekerd tegen beroepsfouten inclusief vermogensschade bij de BAVAM met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,= per gebeurtenis.

Klachtenprocedure

Wij willen u, als uw belangenbehartiger, goed en snel van dienst zijn. Toch kan onze dienstverlening soms niet helemaal verlopen zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Wat doen de Assurantie-Analisten met uw klacht?

Graag willen wij dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

  • Uw eigen contactpersoon. U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
  • Schriftelijk. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Assurantie-Analisten, Postbus 1033, 2240 BA te Wassenaar. Hier kunt u een klachtregistratieformulier downloaden.  
  • Internet. Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren via info@assurantie-analisten.nl.

Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 070-333 8 999 website: www.kifid.nl.

U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.