Vergunningen

Assurantie-Analisten is in het bezit van alle door wet vereiste vergunningen.

In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht zijn vergunningen verleend aan
Cees van Beekum (klik op de naam om de vergunningen en certificaten te bekijken).

Voor meer informatie klikt u op de logo's van:


Assurantie-Analisten heeft een volwaardige beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de BAVAM

Register Pensioen Adviseur

Register Adviseur in Assurantiën

Stichting Financiële Dienstverlening

Adviseurs in Financiële Zekerheid

Register Intermediair in Financiële Diensten